I  Konkurs Fotograficzny „ARCHITEKTURA, CZŁOWIEK, NAUKA” – wręczenie nagród

28 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Nagrody zwycięzcom wręczyła Pani Dyrektor Ewa Kroll. 

I  Konkursu Fotograficznego „ARCHITEKTURA, CZŁOWIEK, NAUKA” został zorganizowany przez Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie i objęty był patronatem  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z miasta Koszalina i miejscowości z województwa zachodniopomorskiego.  

Celem konkursu było: 

a. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień fotograficznych, 

b. propagowanie walorów regionu i miasta Koszalina wśród młodzieży, 

c. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, 

d. stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej w dziedzinie fotografii, 

e. stworzenie uczniom możliwości rozwijania umiejętności fotografowania, 

f. promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką fotografii, 

g. aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach. 

 W konkursie wzięło udział 17 uczniów. Komisja Konkursowa powołana przez  Dyrektora ZS 7 w Koszalinie wyłoniła laureatów konkursu. 

I miejsce – Maja Mikoda, uczennica klasy 2B ze SP nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie 

II miejsce – Piotr Niemcewicz, uczeń klasy 7A ze SP nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie 

III miejsce – Patryk Nelz, uczeń klasy 7 ze SP im Heleny Grabskiej w Gogolicach 

Wyróżnienia: 

Aleksandra Gajowska, uczennica 8b ze SP Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie  

Zofia Mędzin, uczennica klasy 7 ze SP Im Noblistów Polskich nr 3 w Gryfinie 

Kacper Stępień – uczeń klasy 8c ze SP 46 w Szczecinie 

Maja.Mikoda
1 Miejsce – autor: Maja Mikoda, uczennica klasy 2B ze SP nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie 
Piotr.Niemcewicz
2 miejsce – autor: Piotr Niemcewicz, uczeń klasy 7A ze SP nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie 
Patryk.Nelz.jpg
3 miejsce – – Patryk Nelz, uczeń klasy 7 ze SP im Heleny Grabskiej w Gogolicach 
Ola.Gajowska
Wyróżnienie: Aleksandra Gajowska, uczennica 8b ze SP Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie  
IMG_7434 (5), ZOFIA MĘDZIN, SP3 GRYFINO
Wyróżnienie: Zofia Mędzin, uczennica klasy 7 ze SP Im Noblistów Polskich nr 3 w Gryfinie 
Kacper Stępień
Wyróżnienie: Kacper Stępień – uczeń klasy 8c ze SP 46 w Szczecinie