Interdyscyplinarny projekt edukacyjny pt. „Matematyka w malarstwie”

Matematykę możemy znaleźć wszędzie należy tylko wnikliwie patrzeć, analizować, abstrahować. Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbiarstwie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku ok. 1907 roku dzisiaj również jest obecny. Pablo Picasso i Georges Braque to twórcy nurtu malarstwa zwanego kubizmem, poszukujący nowych reguł budowy przestrzennej dzieła poprzez geometryczne uproszczenia poszczególnych elementów kompozycji. Głównym celem projektu było podniesienie efektywności kształcenia matematycznego poprzez:
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
– budowanie kompozycji złożonych z figur geometrycznych,
– kształtowanie kompetencji interdyscyplinarnych,
– kształtowanie postaw dociekliwych, poszukujących i krytycznych,
– rozwijanie kompetencji społecznych,
– wykorzystanie ICT i TIK do poszerzania wiedzy z zakresu malarstwa początków XX wieku
Ciekawe prace uczniów kl. 2 TB, 2 TAE i 3 TB stanowią podsumowanie projektu składającego się z dwóch części:
1 – część zadaniowa,
2 – części artystyczna.

Koordynatorzy projektu:
mgr inż. M. Michałowska – Karaczewska
dr K. Wasilewska