Czas na KWALIFIKACJE

Informacje ogólne o Projekcie
Szczegółowe kryteria rekrutacji Projektu „Czas na KWALIFIKACJE”
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Czas na KWALIFIKACJE”
Realizacja projektu
Szkolenie AutoCad
Szkolenie-tynki dekoracyjne
Wyniki rekrutacji
MY w prasie