Warsztaty zawodoznawcze

„Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.

4 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty zawodoznawcze z udziałem Pani Jolanty Kaczmaryk , doradcy zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas: IV TB, TGC, IV AK oraz III SB.

Podczas warsztatów młodzież mogła zapoznać się z różnymi formami kształcenia dorosłych. Wybór Kwalifikacyjnego kursu zawodowego czy szkoły policealnej to proste i szybkie sposoby poszerzania kompetencji zawodowych, ogólnych, zmiany zawodu czy zwiększenia własnej mobilności na rynku pracy.

Uczniowie poznali ofertę Centrum i dowiedzieli się, jakie warunki trzeba spełnić, by stać się słuchaczem szkoły dla dorosłych. Ponadto rozmawiali o tym, czym jest sukces, co jest jego miarą, a także jakie są oczekiwania społeczne wobec młodych ludzi. Młodzież mówiła czym dla niej jest sukces, podawała przykłady karier, które można uznać za spektakularne oraz zastanawiała się, co należy zrobić, żeby powiedzieć o sobie, że jest się człowiekiem spełnionym, odnoszącym zwycięstwa. Sformułowane zostały bardzo ciekawe odpowiedzi i wnioski.

Na kolejnych spotkaniach z uczniami p. Anna Sowińska zapoznała uczniów z walidacją i Polską oraz Europejską Ramą Kwalifikacji i omówiła pozaszkolne formy potwierdzania kwalifikacji zawodowych, a także przedstawiła system szkolnictwa wyższego w Polsce i UE. Na zajęciach uczniowie przekonali się jak ważne są wybory życiowe i świadome podejmowanie decyzji oraz dlaczego warto zdawać egzamin maturalny i dobrze się do niego przygotować.