Praktyki w Hiszpanii (Walencja-cz.3)

Mobilność uczniów ZS7

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 7 uczestniczą w realizacji projektu POWER VET pt. „Zagraniczne mobilności uczniów ZS Nr 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej”. W ramach projektu grupa 16 uczniów kształcących się w zawodzie: technik geodeta wraz z opiekunami wyjechała 12 marca na staże do Walencji w Hiszpanii. Przesyłamy nasze wrażenia z pierwszych dni pobytu utrwalone na zdjęciach.

Opiekunowie:
B. Sęk i S. Skrzyński