„Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki”

25 kwietnia 2022 r. uczniowie klas maturalnych spotkali się z Panią prodziekan D. Usidus oraz Panem dziekanem Robertem Sidełko z Wydziału Budownictwa Politechniki Koszalińskiej.

Młodzi ludzie otrzymali praktyczne i wyczerpujące informacje o ofercie edukacyjnej, pomocy stypendialnej fundowanej przez lokalnych pracodawców oraz perspektywach zatrudnienia po ukończeniu studiów. Mogli też przekonać się jak ważne jest inwestowanie w swój rozwój edukacyjny, by móc wzmocnić pozycję na rynku pracy. Dzięki studiom na Politechnice Koszalińskiej można poszerzyć kompetencje zawodowe i osobiste, zdobyć uprawnienia budowlane.