Dni Języka Polskiego

17.05.22r. w naszej szkole odbył się konkurs z okazji Dni Języka Polskiego. Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół branżowych. Przygotowując się do rywalizacji każda klasa losowała nazwisko autora, którego sylwetkę przedstawi w prezentacji multimedialnej. Uczniowie mieli również przybliżyć wybraną postać z książki wybranego przez siebie autora. W tym celu musieli wykonać plakat.

Przedstawiciele klas mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania  ze znajomości lektury pt. „Dziady ” cz. II
A. Mickiewicza oraz wykonać szereg zadań z wiedzy o języku i ortografii.

Uczniowie byli bardzo zaangażowani, prezentując swoje prace. Prezentacje multimedialne przygotowali również starannie, wyszukując najciekawsze watki z życia autorów. Wykazali się też znajomością lektury. Poradzili sobie z zadaniami dodatkowymi.

W konkursie zwyciężyła klasa 3SB, a drugie miejsce zajęła klasa 1SB, uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy za udział.Gratulujemy.

W ramach Dni Języka Polskiego uczniowie klas pierwszych ćwiczyli kompetencje językowe. Ich praca została doceniona podczas Testu Językowego.

Krystyna Teresiak