Podsumowanie konkursu fotograficznego „ARCHITEKTURA, CZŁOWIEK, NAUKA”

W konkursie fotograficznym, pod Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, „ARCHITEKTURA, CZŁOWIEK, NAUKA” zorganizowanym w Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie wzięło udział 13 uczniów z 10 szkół podstawowych. Wszystkie nadesłane prace stanowiły bardzo interesujące przykłady kreatywności oraz indywidualnego podejścia do tematu.  Po długich obradach Jury przyznało następujące lokaty i wyróżnienia:

I miejsce – Karol Wójcik, klasa 7
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich w Świdwinie
II miejsce – Piotr Niemcewicz, klasa 8
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie
III miejsce – Sandra Latocha, klasa 8c
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie

Wyróżnienia:
Olga Swalska, klasa 8a
Polsko – Amerykańska Szkoła Podstawowa w Szczecinie
Bruno Maślak, klasa 7a
Szkoła Podstawowa nr 1 w Złocieńcu
Nina Swalska, klasa 8a
Polsko – Amerykańska Szkoła Podstawowej w Szczecinie

Dziękujemy wszystkim Uczniom oraz ich Opiekunom za duże zainteresowanie konkursem, które zaowocowało nadesłaniem wielu prac na wysokim poziomie. Zapraszamy za rok – do kolejnej edycji konkurs !