Podsumowanie projektu POWER

Konferencja podsumowująca projekt POWER

14 czerwca 2022 r. w naszej szkole zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt unijny Zagraniczne mobilności uczniów ZS Nr 7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej”, który został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu 78 uczniów reprezentujących 6 zawodów uczestniczyło w zajęciach przygotowujących, a następnie wyjechało na staże zawodowe do Hiszpanii.

Program konferencji obejmował: podsumowanie projektu, relacje uczestników, filmy i prezentacje z wyjazdów, część artystyczną oraz poczęstunek.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Edukacji UM w Koszalinie, Kuratorium Oświaty, koszalińscy pracodawcy, lokalne media, reprezentanci spośród uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz innych koszalińskich szkół zawodowych.