XXI Zachodniopomorski Festiwal Nauki

Dnia 29 września br. uczniowie klasy 1 o specjalności Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uczestniczyli w XXI Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki zorganizowanym przez Politechnikę Koszalińską. Tajniki Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii zdradził uczniom prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Uczniowie zapoznali się z zasadą działania oraz zdobyli wartościową wiedzę na temat urządzeń energetyki odnawialnej, w tym turbin wodnych: Peltona, Francisa i Kaplana, turbiny wiatrowej oraz modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych.

Uczniowie mieli okazję również wziąć udział  w efektownym pokazie dotyczącym wyładowań elektrycznych. Dr inż. Konrad Zajkowski w sposób bardzo ciekawy przekazał wiedzę dotycząca drabiny Jakuba oraz transformatora Tesli.