III Dzień Europejski

30 września 2022 roku Zespole Szkół nr 7 został zorganizowany „III Dzień Europejski”, w którym wzięły udział wszystkie klasy drugie.
W czasie konkursu (przedstawiania wylosowanego wcześniej kraju) oceniane były następujące prezentacje:

 • flaga,
 • charakterystyka wylosowanego kraju,
 • strój regionalny,
 • utwór muzyczny,
 • potrawa narodowa,
 • plakat.

Impreza okazała się bardzo udana, konkurencjom towarzyszyła dobra zabawa,
a osobom uczestniczącym dopisywał doskonały humor. Niemały wpływ na to miała swoboda i refleks prowadzącego  – ucznia klasy II TGiPC Dawida Jasa.

Punkty za konkurencje przyznawało Jury, w składzie:

 1. Pani Ewa Kroll – Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie,
 2. Pani Iwona Stępniak – Z- ca Dyrektora ds. dydaktycznych Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie,
 3. Pani Magdalena Bugajska – Z- ca Dyrektora ds. wychowawczych Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie.

Na koniec spotkania Jury wręczyło dyplomy i nagrody, które zostały zasponsorowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie. Nagrody otrzymały następujące klasy:

 •  I miejsce klasa II TC, która prezentowała Francję,
 •  II miejsce klasa II TB, która prezentowała Włochy,
 •  III miejsce klasa II SB, która prezentowała Węgry.

Za organizację Dnia Europejskiego i dekorację sali odpowiedzialna była klasa
II TC
pod opieką Pani Magdaleny Michałowskiej – Karaczewskiej i Pani Kamilli Wasilewskiej.

Serdeczne Podziękowania składamy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród uczestnikom. Zapraszamy do udziału w następnym konkursie, kolejnego Dnia Europejskiego, który będzie organizowany w naszej szkole!!!

Magdalena Michałowska-Karaczewska