Spotkanie zawodoznawcze z PWSZ

 „Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”

16 i 18 listopada 20022 r. gościli w murach  naszej szkoły przedstawiciele  PWSZ
w Koszalinie . Podczas spotkań  można było porozmawiać ze studentami, zapoznać się
z ofertą edukacyjną i stypendialną oraz procesem rekrutacji obwiązującym na uczelni..
W  prelekcji  uczestniczyli uczniowie klas czwartych technikum.

Anna Sowińska