Power Tower 2022

Wieże budują (uczniowie). Wieża buduje (więzi).

Sukces naszych uczniów

W dniach 1-2 grudnia br. uczniowie klas  3TGB i 4TGB  pod opieką mgr inż. Sławomira Skrzyńskiego wzięli udział w konkursie Power Tower organizowanym corocznie przez Politechnikę Koszalińską (Inżynierskie Koło Studenckie IKS oraz Katedra Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WILŚiG)

Konkurs polega na zbudowaniu wieży w skali mini i poddaniu jej próbie wytrzymałościowej. Zwycięża najsolidniej zaprojektowana i wykonana budowla.

Do konkursu przystąpiło 19 ambitnych zespołów z Koszalina, Kołobrzegu, Gdańska, Częstochowy, Łodzi i Szczecina. Uczestnicy podjęli rywalizację w dwóch grupach: uczniowskiej i studenckiej. Zacięta walka dotyczyła budowy wież tradycyjnych (z drewna) lub nowoczesnych (drukowanych przez drukarkę 3d). Konkurencja była duża, stąd silne emocje i wola walki. Nasi uczniowie: Piotr Andrzejczuk, Piotr Filipek i Kacper Zawada zajęli trzecie miejsce!

Konkurs jest wspaniałą okazją do wypróbowania własnych umiejętności poza szkołą. Rywalizacja na uczelni wyższej, wśród studentów i uczniów z innych miast daje poczucie przynależności do grupy wybrańców, których łączą zainteresowania, pasja i – prawdopodobnie – plany na przyszłość.

Mimo iż częścią konkursu jest poddanie konstrukcji testom na wytrzymałość i ich zniszczenie, po raz kolejny przekonaliśmy się, że konkurs Power Tower buduje i wzmacnia więzi między uczestnikami.

Dziękujemy organizatorom  za zaproszenie i obiecujemy rewanż podczas kolejnej edycji konkursu. Dziękujemy za wyzwanie i niepowtarzalną atmosferę.

Dziękujemy Panu Kierownikowi Amadeuszowi Nadworskiemu za przygotowanie materiałów modelarskich potrzebnych do przygotowania uczniów do konkursu.

PS. Zajęliśmy godne, trzecie miejsce. Czyli można powiedzieć, że nie tylko wyszliśmy z grupy, ale stanęliśmy na podium. Gratulujemy naszym uczniom.

PS2. Najbardziej wytrzymałe okazałe się nerwy Pana Sławka, który z lekkim niedosytem pogodził się z 3 miejscem. Wieże budują! Wieża buduje!