Ekologiczny Konkurs Plastyczny

Pod koniec września uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu ekologiczno-plastycznego o zasięgu wojewódzkim, na temat ochrony gatunkowej fauny i flory. Celem konkursu było m.in.: pogłębienie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska; zapoznanie się z gatunkami fauny i flory chronionej oraz formami ochrony przyrody; rozwijanie wśród uczniów wrażliwości ekologicznej a także promowanie zdolnych i ambitnych uczniów województwa zachodniopomorskiego.

3 uczennice Zespołu Szkół nr 7: Barbara Sztomber I AK, Amelia Szajewska II AK oraz Zuzanna Bryda II AK zostały wyróżnione.

Gratulujemy talentu i pomysłowości.

Organizator konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie.

Partner: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie

Patronat: Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Katarzyna Koszewska