Multimedialna Lekcja Historii

27 lutego 2024 roku klasa 3 Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej oraz klasa
2 Technik Geodezji i Inżynierii Sanitarnej, pod opieką Pani Lucyny Kuźnickiej
i Pani Magdaleny Michałowskiej – Karaczewskiej były na multimedialnej lekcji historii pod tytułem „Lotnicy – Władcy Przestworzy”, która odbyła się w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

Zajęcia zorganizowane były w ramach projektu edukacyjnego nowej gry komputerowej edukacyjno-historycznej, opracowanej przez Biuro Nowych Technologii IPN pt.  „Lotnicy – Władcy przestworzy”.

W czasie godzinnego spotkania można było przypomnieć sobie, uświadomić
i zapoznać się z wysiłkiem zbrojnym podejmowanym przez polskich lotników oraz grą, w której można było wcielić się w rolę lotników walczących podczas II Wojny Światowej.

Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ byliśmy uczestnikami niestandardowej, nowoczesnej formy edukacji – nauki poprzez zabawę.