Wewnątrzszkolny konkurs geograficzny

30 maja bieżącego roku w ramach dni matematyczno-przyrodniczych odbył się wewnątrzszkolny konkurs geograficzny dla uczniów I klas technikum. Test obejmował zakres wiedzy z geografii społeczno-ekonomicznej i fizycznej Polski i świata.

Celem konkursu było:

– doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznych,

– rozwijanie zainteresowania światem,

– ukazanie użyteczności wiedzy geograficznej w życiu codziennym i działalności człowieka,

– kształtowanie pozytywnego obrazu Polski w świadomości uczniów.

Wyniki konkursu :

I miejsceBorys Baliga kl. I TGS,

II miejsceMariusz Turczyński kl. I TC,

III miejsceJulia Konczanin kl. I TC.

Dziękuję wszystkim za udział w konkursie.