Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

12 czerwca 2023 r. uczniowie brali udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, organizowanego na terenie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego. Spotkania zostały przygotowane przez Fundację ZASTOPUJ, pod honorowym patronatem Prezydenta Koszalina i Rektora Politechniki Koszalińskiej. Uczniom został przedstawiony problem, jakim są uzależnienia mieszane, w których oprócz objawów uzależnienia od alkoholu występują objawy podporządkowane innym substancjom psychoaktywnym. W czasie spotkania uwaga uczniów była skierowana na zagrożenia wynikające z podejmowania zachowań ryzykownych, ale przede wszystkim na koszty związane z eksperymentowaniem z alkoholem lub szkodliwym używaniem narkotyków. Młodzież  dowiedziała się, że każde doświadczenie z narkotykami i alkoholem ma wpływ na człowieka i często decyduje o jego dalszym życiu – funkcjonowaniu fizycznym i społecznym.