Konkurs fotograficzny – „Nieodkryte Zakątki Regionu”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Nieodkryte Zakątki Regionu”, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Celem

Więcej ->

Projekt „Moją perspektywą –KWALIFIKACJE!”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Informacja

Więcej ->

Pożegnanie maturzystów

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają  w naszej pamięci  na zawsze”  W czwartek 29 kwietnia 2021 roku pożegnaliśmy naszych absolwentów  w formie zdalnej, dzięki aplikacji Teams.  Cieszymy się, że mogliśmy w tym ostatnim dniu uroczyście podziękować  uczniom ZS 7 w Koszalinie za wspólnie

Więcej ->