Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, że świadectwa dojrzałości wydawane będą maturzystom w środę 12 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju osoby odbierające świadectwa muszą być zaopatrzone w długopis oraz środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę.

Przypominamy, że 11 sierpnia 2020 r. można poznać swoje wyniki po zalogowaniu na stronie www.oke.poznan.pl przy pomocy kodu dostępu otrzymanego podczas egzaminów maturalnych.

Ogłoszenie

EGZAMINY POPRAWKOWE

odbędą się 24 i 25 sierpnia 2020 r.

24 sierpnia 2020

godz. 8.00 egzamin pisemny

godz. 10.00 egzamin ustny

Język polski

Język angielski klasy I i II

Język niemiecki

BHP


25 sierpnia 2020

godz. 8.00 egzamin pisemny

godz. 10.00 egzamin ustny

Język angielski kl. IV

Fizyka

Matematyka 

Bezpieczne wakacje

bezpieczne

Koniec roku szkolnego 2019/2020

swiadectwo1

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Drodzy Rodzice i Uczniowie,

26 czerwca 2020 r. oznacza koniec nauki i początek upragnionych wakacji. Jest to długo wyczekiwany czas po trudach nauki zdalnej. Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, ale także sukcesów i  radości.

Drodzy Uczniowie, dziś odbierzecie świadectwa będące ukoronowaniem Waszej pracy, pożegnacie nauczycieli, koleżanki i kolegów. Większość z Was powróci tu we wrześniu, absolwenci z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną nowy etap w życiu podejmując pracę  lub rozpoczynając nowy etap edukacji - dalszą naukę. Życzę im wielu sukcesów.

Wytyczne dla maturzystów

Drodzy Maturzyści,
wielkimi krokami zbliża się termin egzaminu maturalnego. Mieliście w tym roku więcej czasu na przygotowanie i mamy nadzieję dobrze to wykorzystaliście. W wolnych chwilach między rozwiązywaniem zadań a doczytywaniem lektur prosimy, byście zapoznali się z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu w naszej szkole.Prosimy, byście na egzamin z języka polskiego 8 czerwca przyszli o godzinie 8.00, gdyż czynności wstępne zajmą nam sporo czasu. Prosimy również, byście sprawdzali regularnie wiadomości w iDzienniku.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

 

Konsultacje

Konsultacje w szkole – procedury

  • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
  • Z zajęć w formie konsultacji w szkole nie mogą brać udziału uczniowie i nauczyciele chorzy lub z objawami choroby zakaźnej, przebywający na kwarantannie bądź mieszkający z osobami poddanymi kwarantannie.  
  • Wchodząc do szkoły uczeń zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie (załącznik 1 lub załącznik 2)
  • Konsultacje na terenie szkoły będą miały charakter konsultacji indywidualnych lub będą odbywać się w małych grupach wyłącznie według ustalonego przez Dyrektora harmonogramu.
  • Propozycję terminu i godzin konsultacji po ustaleniach z uczniami do akceptacji Dyrektorowi szkoły przedstawia nauczyciel.