Komunikat

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Od poniedziałku 19 października 2020 r. nasza szkoła przechodzi na pracę zdalną. Zajęcia będą odbywały się na platformie MS Teams wg dotychczasowego porządku.
Na zajęciach zdalnych sprawdzana będzie obecność i aktywność uczestników.
Klasy szkoły branżowej stacjonarnie (w szkole lub w CKU) odbywają jedynie zajęcia praktyczne. Zajęcia ogólnokształcące- zdalnie.
Prosimy regularnie sprawdzać wiadomości w dzienniku. W razie problemów z logowaniem do MS Teams czy sprzętem należy kontaktować się ze szkołą lub z wychowawcą. Nie zapominajmy o zasadach zachowania w sytuacji pandemicznej, szczególnie o naczelnej zasadzie: #ZostańWDomu.
Z życzeniami rychłego powrotu do normalności
Dyrekcja

Konkurs “Firma na Start” VI edycja

Konkurs “Firma na Start” to inicjatywa Pana Prezydenta Piotra Jedlińskiego promująca aktywne postawy i rozwój przedsiębiorczości w Koszalinie. Ideą tego pomysłu jest rozbudzanie cech przedsiębiorczych i wiązanie przyszłości młodych ludzi z naszym miastem.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą.

Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina dla naszej uczennicy

3

Prezydent Miasta Koszalina wręczył uczennicy naszej szkoły nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce za rok 2019/2020

Bezpłatny kurs dla maturzystów - “Matura 2021”

Uniwersytet SWPS oferuje uczniom szkół średnich szereg nowych projektów, w których można uczestniczyć niezależnie od czasu i miejsca, w którym się znajdujemy:

MATURA 2021 

Pierwszym projektem, który wprowadziliśmy w tym roku, jest bezpłatny kurs dla maturzystów  “Matura 2021”. To cykl spotkań online z ekspertami  Uniwersytetu SWPS, którzy przeprowadzą uczniów przez wszystkie etapy przygotowania do egzaminu dojrzałości i rozpoczęcia studiów.

Komunikat

Proszę o korzystanie z szatni przy wejściu głównym i przy wejściu do budynku byłego internatu (pracownie praktycznej nauki zawodu). Taki podział zależy od rozpoczynania miejsca zajęć w szkole i ma na celu rozładowanie przychodzenia uczniów do szkoły.

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa na terenie ZS 7 w Koszalinie w okresie pandemii COVID- 19 dotyczą wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

3. Organizuje pracę kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych informacji.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W tym roku uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się tylko dla klas I-szych w dniu 1 września 2020 r. o godzinie 9:00 na placu przed szkołą.

Pozdrawiam
Ewa Kroll
Dyrektor ZS nr 7 w Koszalinie

Koszalińskie rekomendacje

Koszalińskie rekomendacje dotyczące edukacji w czasie epidemii COVID-19 od 1 września 2020 r.

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem nietypowym ze względu na wprowadzony stan epidemii. Nauczanie w szkołach na terenie kraju od marca br. do końca roku szkolnego prowadzone było z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla wszystkich praca i nauka w tej formie była ogromnym wyzwaniem czasowym oraz organizacyjnym. Podsumowując mijający rok szkolny nie sposób nie zauważyć, że szkoły nie otrzymały ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcia na jakie liczyły, zarówno w aspekcie prawnym, jak również w zakresie udostępnienia narzędzi pozwalających prowadzić zajęcia z uczniami w sposób zdalny. Nauczyciele w polskich szkołach nie zostali przygotowani (przeszkoleni) do prowadzenia lekcji w takiej formie. Dlatego też w początkowej fazie nauczanie na odległość, również w koszalińskich szkołach, napotykało wiele przeszkód.