Komunikat

Proszę o korzystanie z szatni przy wejściu głównym i przy wejściu do budynku byłego internatu (pracownie praktycznej nauki zawodu). Taki podział zależy od rozpoczynania miejsca zajęć w szkole i ma na celu rozładowanie przychodzenia uczniów do szkoły.

Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa na terenie ZS 7 w Koszalinie w okresie pandemii COVID- 19 dotyczą wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

3. Organizuje pracę kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych informacji.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W tym roku uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się tylko dla klas I-szych w dniu 1 września 2020 r. o godzinie 9:00 na placu przed szkołą.

Pozdrawiam
Ewa Kroll
Dyrektor ZS nr 7 w Koszalinie

Koszalińskie rekomendacje

Koszalińskie rekomendacje dotyczące edukacji w czasie epidemii COVID-19 od 1 września 2020 r.

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem nietypowym ze względu na wprowadzony stan epidemii. Nauczanie w szkołach na terenie kraju od marca br. do końca roku szkolnego prowadzone było z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla wszystkich praca i nauka w tej formie była ogromnym wyzwaniem czasowym oraz organizacyjnym. Podsumowując mijający rok szkolny nie sposób nie zauważyć, że szkoły nie otrzymały ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcia na jakie liczyły, zarówno w aspekcie prawnym, jak również w zakresie udostępnienia narzędzi pozwalających prowadzić zajęcia z uczniami w sposób zdalny. Nauczyciele w polskich szkołach nie zostali przygotowani (przeszkoleni) do prowadzenia lekcji w takiej formie. Dlatego też w początkowej fazie nauczanie na odległość, również w koszalińskich szkołach, napotykało wiele przeszkód. 

Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, że świadectwa dojrzałości wydawane będą maturzystom w środę 12 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju osoby odbierające świadectwa muszą być zaopatrzone w długopis oraz środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę.

Przypominamy, że 11 sierpnia 2020 r. można poznać swoje wyniki po zalogowaniu na stronie www.oke.poznan.pl przy pomocy kodu dostępu otrzymanego podczas egzaminów maturalnych.

Ogłoszenie

EGZAMINY POPRAWKOWE

odbędą się 24 i 25 sierpnia 2020 r.

24 sierpnia 2020

godz. 8.00 egzamin pisemny

godz. 10.00 egzamin ustny

Język polski

Język angielski klasy I i II

Język niemiecki

BHP


25 sierpnia 2020

godz. 8.00 egzamin pisemny

godz. 10.00 egzamin ustny

Język angielski kl. IV

Fizyka

Matematyka 

Bezpieczne wakacje

bezpieczne

Koniec roku szkolnego 2019/2020

swiadectwo1

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Drodzy Rodzice i Uczniowie,

26 czerwca 2020 r. oznacza koniec nauki i początek upragnionych wakacji. Jest to długo wyczekiwany czas po trudach nauki zdalnej. Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, ale także sukcesów i  radości.

Drodzy Uczniowie, dziś odbierzecie świadectwa będące ukoronowaniem Waszej pracy, pożegnacie nauczycieli, koleżanki i kolegów. Większość z Was powróci tu we wrześniu, absolwenci z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną nowy etap w życiu podejmując pracę  lub rozpoczynając nowy etap edukacji - dalszą naukę. Życzę im wielu sukcesów.

Wytyczne dla maturzystów

Drodzy Maturzyści,
wielkimi krokami zbliża się termin egzaminu maturalnego. Mieliście w tym roku więcej czasu na przygotowanie i mamy nadzieję dobrze to wykorzystaliście. W wolnych chwilach między rozwiązywaniem zadań a doczytywaniem lektur prosimy, byście zapoznali się z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu w naszej szkole.Prosimy, byście na egzamin z języka polskiego 8 czerwca przyszli o godzinie 8.00, gdyż czynności wstępne zajmą nam sporo czasu. Prosimy również, byście sprawdzali regularnie wiadomości w iDzienniku.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne