Konferencja

KONFERENCJĘ NA TEMAT: "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE W EDUKACJI”, W RAMACH PROJEKTU „EDUKACJA OKNEM NA ŚWIAT”

Koordynatorzy projektu (dr Kamilla Wasilewska, mgr inż. Magdalena Michałowska - Karaczewska) pt. "Edukacja oknem na świat" zorganizowali i przeprowadzli konferencję kończacą projekt na temat: "Nowoczesne technologie wykorzystywane w edukacji”, na której obecni byli przedstawiciele: Urzędu Miasta, Wydziału Edukacji i Kuratorium Oświaty, Politechniki Koszalińskiej, Przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą prowadzących praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie. W konferencji uczestniczyli także nauczyciele, pracownicy i uczniowie ZS 7 uczący się w następujących zawodach:

  • Technik Analityk;
  • Technik Budownictwa;
  • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej.

Podczas konferencji zaprezentowano projekt i jego rezultaty, przedstawiono stronę Międzynarodowego Centrum Kompetencji. Opracowano dwie prezentacje multimedialne na konferencję: pt. "Edukacja oknem na świat" oraz pt. "Systemy oświatowe" (systemy edukacyjne w krajach Unii Europejskiej: Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Bułgaria oraz w Turcji). Każdy uczestnik konferencji otrzymał certyfikaty i prezentacje wgrane na płytki CD oraz publikację "Edukacja oknem na świat", która została opracowana i opublikowana przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 uczestniczących w projekcie zawierającą artykuły i infromacje z zakresu:

  1. Kompetencje ogólne i społeczne, jak je wykorzystywać?
  2. Przykłady scenariuszy zajęć przedmiotów ogólnokształcących w bloku matematyczno – przyrodniczym.
  3. Przykłady scenariuszy zajęć z kompetencji społecznych.

 opracowanie:
dr Kamilla Wasilewska
mgr inż. Magdalena Michałowska - Karaczewska