Strona główna

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek, poradnie psychologiczno-pedagogiczne uruchomiły dyżury telefonicznew celu udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom. Pomocy udzielają psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści zatrudnieni w niżej wskazanych poradniach:

powiat koszaliński: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie www.poradnia.powiat.koszalin.pl,

miasto Koszalin: Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie www.mpp-p.com.pl