Strona główna

Koniec roku szkolnego 2019/2020

swiadectwo1

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Drodzy Rodzice i Uczniowie,

26 czerwca 2020 r. oznacza koniec nauki i początek upragnionych wakacji. Jest to długo wyczekiwany czas po trudach nauki zdalnej. Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, ale także sukcesów i  radości.

Drodzy Uczniowie, dziś odbierzecie świadectwa będące ukoronowaniem Waszej pracy, pożegnacie nauczycieli, koleżanki i kolegów. Większość z Was powróci tu we wrześniu, absolwenci z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną nowy etap w życiu podejmując pracę  lub rozpoczynając nowy etap edukacji - dalszą naukę. Życzę im wielu sukcesów.

Podsumowując mijający rok szkolny należy stwierdzić, że możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Dziewiętnastu uczniów otrzymuje świadectwa z laurem za najlepsze wyniki w nauce, wielu reprezentowało szkołę w olimpiadach i konkursach. Najwyższe wyniki w nauce osiągnęli: Maria Stec uczennica klasy I AK (średnia ocen 5,64) i Tadeusz Stec uczeń klasy I TGB (średnia ocen 5,5), za co  zostali  wytypowani do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dwoje uczniów zostało wyróżnionych przez Radę Rodziców:  nagrodę „Sukces roku” za uzyskanie tytułu finalisty w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych otrzymuje Maria Słabkowska z klasy IV TBC, a nagrodę „Najlepszy uczeń” – Krzysztof Koziak z klasy I TC za średnią ocen 5,29. Wyróżniono również najlepszą klasę 1 TAE za naukę i frekwencję.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 pragnę wszystkich serdecznie pozdrowić i życzyć wspaniałych wakacji. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, odpocznijcie od trudu nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły.

Pragnę również  podziękować Rodzicom, którzy wspierają działania szkoły i mają znaczący udział w jej funkcjonowaniu i sukcesach.

Całej Szkolnej Społeczności jeszcze raz za wszystko dziękuję i życzę słońca na czas wakacji.

Dyrektor Ewa Kroll